Budimka

 KategorijeJABUKA
Sep 162014
 

Budimka

Opis: Sadnice voća jabuka, sorte Budimka su domaćeg porekla.
Vreme zrenja: Druga polovina X
Podloga: M-9, M-106