Sep 172014
 

Droganova Žuta

Opis: Sadnice voća trešnje, sorte Droganova Žuta su poreklom iz Nemačke
Vreme zrenja: Početkom VII
Podloga: Divlja trešnja