Jonagored

 KategorijeJABUKA
Sep 162014
 

jonagored

Vreme zrenja: Sadnice voća jabuka, sorte Jonagored sazreva krajem septembra.