Mucu

 KategorijeJABUKA
Sep 162014
 

mucu

Opis: Sadnice voća jabuka, sorte Mucu su poreklom iz Japana.
Vreme zrenja: Sazreva krajem septembra.