Sampion

 KategorijeDUNJA
Sep 182014
 

sampion

Opis: Sadnice voća dunje Sampion su poreklom iz SAD
Vreme zrenja: Početak X
Podloga: Dunja MA